Ang wastong paggamit ng Raw, Daw, Dito, Rito, Rin, Din

14

Bilang isang manunulat mahalagang matutunan natin ang wastong gamit ng Raw, Daw, Dito, Rito sa isang pangungusap or sa ating mga isinusulat na akda. Ito ay para ma-refresh lang muli ang ating isipan sa wastong paggamit ng mga sumusunod.

Ang raw, rito, rin, roon ay ginagamit kung ang sinusundang salita ay nagtatapos sa patinig or (vowel – a, e i, o, u) or malapatinig (semi-vowel – w, y)

Halimbawa:

1. Gusto niya raw ito.

Ang daw, dito, din, doon ay ginagamit naman kung ang sinusundang salita ay nagtatapos sa katinig or (consonant).

Halimbawa:

1. Babalik daw tayo sa bayan.

2 Comments
 1. Gem Villa Junior Pilot – Level 2
  Digital World Pioneer MemberDW Community Superstar
  1 224.00
  September 27, 2018 at 9:21 pm

  Hello po. Dagdag kaalaman lang po. Ayon ito sa mga natutunan ko sa mga wricons.

  Kapag ang salita ay nagtatapos sa Ra, Re, Ri, Ro, Ru, at Ray ay ginagamitan ito ng Daw, Dito, Doon, at Diyan

 2. Ai Chan Feng Junior Pilot – Level 1
  Digital World Pioneer Member
  553.00
  July 25, 2018 at 1:54 pm

  Malaking tulong po ito. Maraming salamat po! 🙂

Leave a reply