A Stranger in Romania

0

 Sa tingin ni Amor, kalokohan ang dahilan ng ama na gusto nitong makasama siya kaya siya pinapapunta ng Romania. Bakit kung kailan tumanda siya? Ang mas absurd pa, ang bago nitong asawa ay ginagawa ang lahat para magkita silang mag-ama.
Nalilito man, mabilis siyang lumipad patungong Bucharest.
Habang naglilibot sa isang lumang kastilyo, ang Bran Castle na tinatawag ding Dracula’s Castle, isang misteryosong lalaki ang nakatitigan niya. At para siyang kandilang itinulos sa kinatatayuan at napamaang na lang.
Maputi, guwapo at kulay abo ang mga mata ng estranghero. Masyado itong simpatiko, agad bumilis ang tibok ng puso ni Amor. Para siyang biglang nahipnotismo….

Read Chapters 1 to 3 on the given link below.

You can order the ebook at: http://www.ebookware.ph/product/a-stranger-in-romania/

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply