His Maid is an Alien / Her Boyfriend is an Alien

1

His Maid is an Alien

Dahil sa isang misyon ay napadpad si Stauwraz661980 sa Earth. At dapat niyang mamuhay bilang isang tao pansamantala kung nais niyang makabalik sa kanyang planeta nang may magandang balita.

Ngunit may isang nagngangalang Leighton na maaaring hadlang sa kanyang pag-uwi. Ano ang gagawin niya sa isang katulad nitong Earthling?

Her Boyfriend is an Alien

Isinama ni Stauwraz661980 si Leighton sa planetang Quasar.

At dahil sa nadiskubre nila ng kanyang nobyong taga-Earth ay malalagay sa panganib ang kanilang mga buhay – at pati buhay ng ibang mga Quasarian – lalo na kapag hindi nila mapipigilan ang isang pinuno ng kanilang planeta na maaaring siyang lilipol sa kanilang lahat…

By Darla Tverdohleb – Under Lifebooks

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply