Santan on Her Doorstep

0

Man-hater si Ley. As in sobra ang ngitngit niya sa mga lalaki kaya hanggang maaari ay hindi siya tumatanggap ng empleyadong lalaki sa kompanya niya.
Ngunit isang umaga, nagulat na lang ang dalaga nang madatnan ang isang guwapong hombre sa kanyang bakuran—si Draven. Ito pala ang horticulturist na inupahan ng kanyang pinsan. Dahil wala nang magagawa, tinanggap na rin niya ang sitwasyon kahit na nagngingitngit sa kalahi ni Adan na masyado ring bilib sa sarili.
Pero napapansin ni Ley, panay ang sulpot ng mga bulaklak na santan sa harap ng pinto niya kada umaga mula nang magtrabaho si Draven sa kanilang bakuran.
Isa pang misteryo ang dumadalas na pagdalaw ng lalaki sa mga panaginip niyang maiinit at puno ng romansa….

Read Chapters 1 to 3 on the given link below.

You can order this ebook at: http://www.ebookware.ph/product/santan-on-her-doorstep/

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply