Tattooed in My Heart [Chapter 7]

0

Natigilan siya at saka marahan niyang inilapag ang portfolio sa kinalalagyan nito. Napatingin siya sa lalake. Napahugot siya ng malalim na hininga habang hinahawakan nito ang mga kamay niya sa magkabilang kamay nito.

“Will you do me the honor to be your boyfriend, Kallia? Kung gusto mong ipabura ang lahat ng body tattoos ko, gagawin ko…” Dagdag pa nito.

Napangiti siya sa lalake. Saka naiiling. She reached out to touch his face. “I like you just the way you are, Sud. You don’t need to change anything.”

“Ibig sabihin… sinagot mo na ako?” natutuwang tanong pa nito.

Tumango naman siya. “Oo. And I don’t want you to wait long to hear my answer. I… like you, too. And… I even think that I love you, Sud.”

Napatingin sa kanya ang lalakeng halos hindi makapaniwala. At nginitian niya lang ito nang matamis. At ilang sandali ng kanilang titigan sa isa’t isa ay katulad ng kanyang panaginip ay yumuko ito upang halikan siya sa labi. Ipinikit niya ang mga mata at sinalubong ang mga labi nito. It was like a tentative kiss. Parang sinubukan siya nito kung gusto niya rin bang halikan ito. Kaya ibinuka niya ang mga labi at lalong naging mapusok ang halik nito sa kanya.

Wow. This is my first kiss and I like it! Bulong ng kanyang puso. And is this supposed to be how to be… tongue-tied? Nai-excite na anang puso niya nang magduwelo ang kanilang dila.

His hands were roaming and exploring every contour of her body. Saka tumigil ito sa kanyang dibdib at hinimas iyon. She trembled and moaned. It sent an excited shiver through her spine. Dapat na kumawala na siya mula sa lalake, her logical mind reminded her. Pero ayaw pa ng puso niyang tigilan ang pangyayaring ito sa pagitan nila.

Narinig na lang niyang umungol ang lalake at sa isang smooth motion ay nakaupo na siya sa ibabaw ng portfolio. Her thighs spread and he was settled in between them. And then he slowly ended that passionate kiss they shared. Nagkatitigan sila nang matapos niyang marahang idilat ang mga mata nang humahangos.

“I don’t wanna rush you. I’m sorry.” Ang narinig niyang hinging despensa ng kanyang bagong boyfriend. Correction, my very first boyfriend ever, nasaisip pa niya.

She chewed on the side of her bottom lip. She could feel that it was slightly bruised after their passionate kiss. It was a sweet reminder that she became a wanton woman for him.

“You don’t need to say you’re sorry, Sud,” marahang aniya sa lalake at saka hinaplos ang pisngi nito. And he turned his head to kiss her palm.

“I know. But you might think that…” Umpisa pa nitong pagpaliwanag.

She put her finger over his lips to shut him up. Nakangiti siya sa lalake. “Thank you for being a considerate boyfriend.”

Ngumiti naman ito sa kanya nang napaka-charming. “I like the sound of that. Your boyfriend.” Saka hinalikan na naman siya nito sa labi. “But I have to get you home before Ben’s going to think otherwise.”

Napatawa siya nang bahagya at pinababa siya ng lalake. Saka magkahawak-kamay silang lumabas ng tattoo shop nito para iuwi sa bahay niya. At bago pa siya makababa ng kotse nito ay ito ang siyang nagkabit ng kanyang kwentas na regalo nito sa kanyang leeg. And he kissed her nape gently afterward. Nilingon niya ito at binigyan ng halik ang lalake sa labi bilang pasasalamat.

“This night is so perfect! Thank you, Sud,” ang bulong pa niya rito.

At napangiti sa kanya nang may pagmamahal ang lalake.

“I love you, Kallia, you should know that.” Ang tugon naman nito at saka hinalikan siyang muli sa labi.

 

“What’s wrong with this picture?” nakataas-kilay na anang Jasmine kay Ben habang nakatitig kina Sud at Kallia na masayang nagpapalipad ng saranggola ni Gemeliel.

“Hoy, anong sinasabi mo diyan?” narinig ng dalaga ang sinabi ng kaibigan sa kapatid niya.

Nag-sign ito ng peace sa kanya nang may malapad na ngisi. Nakisawsaw lang ito sa Kite Festival na pinupuntahan nila nang malamang sasama si Sud. Ang di lang alam nito’y sinagot na niya ang lalake at magkasintahan na sila nang mahigit isang linggo. Akala nito’y ilalakad pa nito ang lalake habang naririto sa festival. Sinadya niya talagang isurpresa iyon sa kaibigan para mapahiya naman ito paminsan-minsan.

Samantalang tuwang-tuwa si Gem na nakikipaghabulan kay Gassin sa kung saan-saan at hinahabol naman ito ni Jasmine.

Nanalo ng Most Creative Kite Maker si Ben dahil sa aswang nitong gawa na siyang tila pinakasikat kaysa sa tila mga high-tech tignan na mga disenyong naroroon tulad ng Transformers, robot at kung anu-ano pang video game-inspired designs. Ang sa kanyang kapatid yata ang pinaka-unique.

Nag-celebrate sa isang restoran. Treat ni Sud.

“Kanina ko pa napapansing napaka-sweet n’yong dalawa,” ang anang Jasmine sa kanila na magkasintahan.

“Hon, hindi mo pa ba sinabi sa kanya ang tungkol sa ‘tin?” tanong pa ni Sud na hinawakan ang kamay niya sa ibabaw ng mesa.

Humagikhik naman si Gem nang makita iyon. At saka niyakap ang aso na buti naman ay pinapasok lang sa restoran dahil mayroon naman itong tali sa leeg at hindi naman matao roon.

“Hindi pa. Isurpresa ko sa kanya. Gusto kong makita mo rin ang reaksyon niya.” Natutuwang aniya sa nobyo.

Saka sabay nilang tinignan ang kaibigan niya. Napamaang ito sa narinig at nandilat ang mga mata.

“Ang OA mo! Hindi ko alam ‘yon.” Ang sabi ni Jasmine na napatawa. Saka kumibit ito at ngumisi. “Hindi ko lang inasahan na hindi ka pala masyadong nagmamadaling sagutin si Sud.” Taray pa nito.

Napangiti naman si Sud rito. At saka nakita nilang hinampas nito nang bahagya sa dibdib si Ben na nasa tabi at napaubo ito.

“Ikaw, hindi mo rin sinabi sa ‘kin ang tungkol dito. Pinagkakatuwaan ninyo talaga akong magkapatid, ano?” Maktol pa ni Jasmine.

“Wala akong kinalaman diyan. Akala ko alam mo na, eh. Magkasama naman kayo sa LACH.” Ang tugon naman ng kapatid niya sa kaibigan.

Napabuntong-hininga na lang ito at nagpatuloy sa pagkain. Napalingon naman siya kay Gem na sinusubuan ang aso ng isang pirasong karne.

Pagkatapos nilang maihatid sa kani-kanilang bahay sina Gem, Jasmine at Ben, lumabas pa sila para mag-date na dalawa. Nag-ice skating sila. Tinuruan siya ng nobyo kung paano. Tuwang-tuwa naman siyang matuto nito lalo na’t ito ang nagtuturo sa kanya. Saka nanood sila ng 3D movie sa malaking IMAX screen sa MOA.

Magka-holding hands silang naglalakad sa pathway patungo sa parking space nang itinanong niya ang tungkol sa death anniversary ng ina nito. Bumuntong-hininga ang lalake na napatingala muna sa langit bago ito napatingin sa kanya.

“Magpapamisa ako para sa kanya tapos pupuntang sementeryo.” Malungkot na tugon nito.

Pinisil niya ang kamay nito. “OK lang ba kung… samahan kita sa araw na ‘yon?”

Nakita niyang biglang kumislap ang mga mata nito. “Are you sure? Di ba’t pupuntahan mo pa si Professor…?”

She put a finger over his lips para matigil ito. “I can tell him there’s an emergency. Kaya pwede ko ng kukunin ‘yong recommendation niya sa susunod na araw. I’m quite sure that it’d be fine. Parati naman siyang nasa university kaya madali ko siyang matagpuan kahit kailan. Pero ang death anniversary ng mommy mo…”

“Pero kailangan mo ‘yung i-submit kasama ang ibang requirements sa a-applyan mong university para sa masters mo if you choose to teach in the end.” Ang putol naman nito sa kanyang gustong sabihin.

Umiling naman siya. “I still have time. Don’t worry about it.” Saka hinalikan niya sa pisngi ang lalake.

Umiling naman sa kanya si Sud. “I can’t just ruin your future, hon. Alam kong ito ang gusto mo sa buhay mo. Hayaan mo. We’ll find time together to go to the university and meet your professor. It’ll give me a peace of mind.”

“Hon…” Gusto pa sana siyang makipag-debate rito.

“No more argument. OK?” nakangiting anito sa kanya at hinalikan nito ang kanyang ilong.

Napangiti na lang siya at nagpatuloy na silang maglakad patungo sa nakaparada nitong sasakyan.

 

Nagsimba sila nang maaga para sa death anniversary ng ina ng binata. Magkahawak ang kamay nila sa buong misa. Sud was happy by the fact that his girlfriend was with him right this moment. Masaya siyang kasama si Kallia dahil kung siya lang mag-isa, siguro mas malungkot ang kanyang maramdaman sa araw na ito kung kailan parati niyang naaalala ang pagkamatay ng pinakamamahal na ina.

Saka nagpunta sila sa sementeryo. Ipinakilala niya sa ina ang kanyang nobya.

“Hi, po. Ikinagagalak ko pong makilala kayo,” ang sabi pa ng nobya niya sa libingan ng ina at nag-alay ito ng bulaklak.

Napangiti siya rito kahit papaano. “Alam n’yo po, your son is a very good man. Kaya… masaya akong makilala siya at maging nobyo.” Saka napatingin ito sa kanya.

They held each other’s eyes. Sa mga nakaraang araw ng buhay niya’y naging masaya siyang kasama si Kallia. At lalo pa niya itong nakilala sa bawat araw. And he didn’t merely like her, he just realized. He had grown to love her more and more with each passing day. Siguro nga’y napamahal na siya rito mula noong unang pagkatagpo nila sa LACH. Hindi niya lang alam iyon noon. And now, he was sure about her. He loved her so much! Was it his mom telling him so? Napangiti tuloy siyang napabaling sa libingan ng ina at sa larawan nitong naroroon, nakangiti nang matamis sa kanila.

Hinawakan niya ang kamay ng nobya at hinalikan ito habang tinignan ito sa mga mata. Nakita niyang ngumiti ito sa kanya nang matamis dahil sa ginawa niya.

“I love you, Kallia.” Ang aniya sa katipan.

“I… love you, too, Sud.” At saka niyakap siya nito.

Nagpaalam na sila sa kanyang ina pagkatapos ng ilang oras na kwentuhan nilang magkasintahan sa libingan nito. Tungkol rito habang nabubuhay pa ito. Saka naisipan niyang dumeretso na sila sa unibersidad para kunin nila ang recommendation letter ng propesor ng dalaga. He thought they’d never make it nang dahil may last minute engagement ang propesor ng dalaga at hindi ito nakaplano. Kaya mabuti nang napuntahan nila ito sa oras na iyon sa araw na iyon din dahil hindi rin makabalik ang matanda ng ilang araw.

“See? Mabuti na ‘yung nagpunta tayo doon,” ang sabi pa niya sa katipan nang nasa kotse na sila.

Papunta na sila sa bahay niya para doon na magkaroon ng quite dinner na silang dalawa lang para sa death anniversary ng ina. Ngumiti naman sa kanya ang babae. And it didn’t fail to make him feel excited and happy deep inside.

“Thank you, hon. I love you.” Sweet namang anito sa kanya.

Pagkatapos ng dinner at kwentuhan na ang sentro ay ang ina pa rin niya’y nagtungo sila sa dating kwarto nito at ipinakita niya sa dalaga ang mga lumang larawan ng ina. Natutuwa naman itong makitang makita ang mga luma niyang larawan kasama ang ina, habang nakaupo sila sa kama.

“Your mom was beautiful.” Ang saad a nito.

“Mana daw ako sa kanya,” ang pagmamalaki pa niya.

Ngumiti naman itong tumingin sa kanya at itinaas ang isang larawan, sa tabi ng mukha niya, na animo’y ikinompara siya nito sa ina. Sumimangot itong bahagya.

“Parang nakuha mo lang ‘yung mga mata niya, ilong at saka labi, eh. Pero ang facial features mo… mukhang hindi, eh. Sa daddy mo siguro ka mas nagmana.” Saka lumabi ito sa kanya.

Napangiti tuloy siya rito. Saka kinuha niya ang larawan ng nasirang ama at ipinakita sa nobya.

“Sabi ko sa ‘yo sa mommy ko talaga ako nagmana. Tignan mo nga ang dad ko.”

Itinaas naman iyon ng dalaga at ikinompara sa kanya.

“Hmm… Sabi ko na nga ba, eh. Kuha mo rin ang facial features ng dad mo. Tignan mo. Ang line ng jaw ninyo, magkapareho. Tapos ang noo. Ayan. Tignan mo, o.” giit pa nito.

He chuckled. Of course, she was right. Nahati siya ng ina’t ama niya.

“Kaya ang gwapo ko, di ba?” aniya sa babae.

Napahagikhik ang dalaga dahil doon. “Wala akong masabi. Ang lakas ng dating ng confidence level mo.” Biro pa nito sa kanya.

Hinapit niya ito sa baywang at pinupog ng halik.

“Ano ka ba, Sud! Tigilan mo ako.” Ang natatawang suway nito sa kanya. “Hindi pa tayo tapos rito, o.”

Tinigilan na nga niya ang paghalik rito at nagkatitigan silang dalawa. He couldn’t help but kiss her. At first, she playfully evaded his kisses. Sa kalaunan ay nagpaubaya ito sa kanya. She was so pliant and soft. All woman. Marahan niyang inihiga ang babae sa kama at lalong lumalim ang kanilang halikan. But now, he was driven by his desire… and hers… He was so damn aroused that he couldn’t think straight. Nagpatuloy siya sa paghalik rito hanggang sa pumasok na sa ilalim ng t-shirt ng nobya ang kanyang kamay. She moaned when he gently caressed her soft breast.

He took off his shirt. And her hands were exploring his tattooed chest, arms and shoulders.

“I love you, Sud.” Ang bulong pa nitong nakatingin sa kanyang mga mata.

It was her first time to see his upper body naked like this. Nakita niya ang infinity and the dangling heart on his left chest. Katulad iyon ng kanyang kwentas na iniregalo nito sa graduation day niya at mismong araw na naging magnobyo sila.

“Surprised?” he asked smiling at her.

“Yes.” Tumangong aniya.

“It was my very first tattoo. Sabi ko sa sarili ko, may ibibigay ako sa babaeng mamahalin ko nang buong buhay ko ng tulad nito. And almost instinctively… I gave you a necklace just like this one.” Sabi pa ng nobyo niya.

Napangiti siya sa lalake. Kinabig niya ito at hinalikan nang masuyo. “We’ll talk about your other tattooes later, shall we?”

“Much obliged, honey.” Ang tugon nitong hinalikan siya sa labi at pababa sa kanyang leeg at dibdib. Saka napahinto at tinitigan siya sa mga mata. “But are we going to do it tonight?” he seemed uncertain.

“I’m ready, Sud,” bulong pa niya ritong hinaplos ang pisngi’t labi ng lalake. And her heart wanted to reach out to him as well.

“I love you so much, Kallia,” he moaned as he whispered and kissed her throat. Tinulungan siya nitong hubarin ang kanyang t-shirt at ibaba ang kanyang pantalon. Saka iyon din ang ginawa nito sa sariling pantaloon pati boxer shorts.

Tumambad sa kanyang paningin ang magandang katawan nitong tila isang masterpiece ng isang sculptor. She didn’t know she’d admire him with his body tattooes that enhanced his maleness. He took off her last underwear and admired her beauty as well. Nakita niya ang paghanga sa mga mata nito ng ilang sandali bago ito pumuwesto sa gitna ng kanyang mga hita.

His kisses trailed from her lips toward her chin, neck, down to her breasts, stomach, navel and abdomen. Hanggang sa dumayo ito sa pinakagitna niya at hinalikan siya roon. Para siyang mababaliw sa kakaibang sensasyong hatid nito sa katawan niya’t puso. Dinilaan siya nito doon. Hinigop. Saka diniilaang muli at sinimsim. Lalo siyang napadaing at napakapit siya sa buhok nito. Saka pumaitaas na naman ang halik nito patungo sa magkabilang matatayog na mga bulubudukin. She could feel her body reacted to this enchanting foreplay.

Tinatawag niya ang pangalan nito nang paulit-ulit. Then, she felt his tongue played the little crown. She cursed softly with pleasure and her desire was building more and more. Lalo na’t hinimas nito ang pinakasentro niya. And before she knew it, he buried his manhood slowly and gently into her wet center.

Napasigaw siya sa pangalan ng nobyo at hinalikan nito ang kanyang mga labi nang masuyo habang nagpatuloy ito sa pagbaon sa kalaliman niya. He increased the pace after a little while, as their tongues and lips made love as well. Humigpit namang lalo ang pagkapit ng mga binti niya sa baywang nito at ang mga braso niya sa leeg nito. She dearly loved this man. And she’d love him ‘til her dying days, she just realized it now…

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply