The Necklet

0

Dahil sa kanyang nakaraan, naging bitter si Sybil sa pag-ibig at dahil doon ay nagkaroon siya ng trauma. Ngunit nang makilala niya si Jeron na may pusong-bato ay hindi naman mapalagay ang pusong-diamante niya. So what happens when a woman with a dark past meets a man who is bent on getting the treasure from her? Is it sheer destiny playing dirty? At kapalaran lang din bang pareho sila na may minimithing iisang bagay na siya namang pilit makapagpalapit sa kanilang dalawa?

Under Le Sorelle Publishing. You can order this book through this link.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply