Salabid Dila: Bukang Liwayway

0

O haring araw ika’y nagbalik.
Liwanag mo ba’y magtatagal at mananatili?
O lilisan rin agad para kalingain ng dilim?

Sa tahimik na kapatagang niligalig ng paggising ng sangkatauhan
Nagdapo’t sumisiyap mga ibon ng umaga
Hinahasi’t kinakain mga butil na nagkalat.

Paroo’t paritong tumatakbo ang mga naghahabulang alon
Sa halakhak at hagikhik ng mga musmos
Sila’y humahampas sa mga binti’t buhanging batuhan.

Tags:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply