The Billionaire’s Accidental Wife

4

Chapter One

CLUB Red.

WALANG partikular na dahilan kung bakit ganoon na lamang ang atensyong iniuukol ni Rafe o Rafael Elizalde Stamos sa dalawang pares ng babae at lalaki na kapapasok lamang ng club. Malibang ang unang pareha ay mukhang typical yuppies habang ang nahuhuli’y masyadong mixed-match. Ang babae’y mukhang manang na dadalo sa misa habang ang kapareha nito ay tila isang die hard fan ng Metallica noong mga panahong usong-uso pa ang mga heavy metal band.

He couldn’t help noticing either na parang hindi komportable ang babae sa kapareha nito. Panay ang piksi nito sa tuwing hahawakan ito o aalalayan ng kasama.

Napailing siya at tahimik na tinuya ang sarili. Wala siyang pakialam sa buhay ng mga ito. Naroroon lamang siya upang maglibang. Ang pansamantalang makalimot sa bigat ng responsibilidad na kanyang pinapasan. Managing a transnational consumer goods company is a big responsibility. Idagdag pa roon ang pangungulit ng kanyang mga magulang na mag-asawa na siya at bigyan ang mga ito ng apo.

Na para bang ganoon lamang iyon kadali. Sa estado niya sa lipunan ay hindi ganoon kadali ang pumili ng babaing mapapangasawa. He hates gold diggers. Especially social climbers.

Ipinagpatuloy niya ang tahimik na pag-oobserba mula sa mezzanine floor ng kinaroroonang club. From time to time ay pinupuntahan siya ng kaibigan niyang si Red na siyang nagmamay-ari ng club na iyon. Karamihan sa mga regulars ng club ay nabibilang sa upper class. And the fact that it was a Friday night ay dagsa ang mga parukyano kaya naman bihira halos siyang ma-estima ng kaibigan. His friend is a hands-on boss. Kahit may binabayarang manager ay ito pa rin ang personal na nangangasiwa sa club. Metikuloso kasi masyado.

~0~

“ANO ba, cuz? Loosen up a bit, will you? Kaya kita pinilit na sumama rito ay para mabawasan ‘yang pagka-manang mo,” wika ng pinsang si Brittany kay Anja.

Bagay na mabilis na ikinataas ng mga kilay ng bente nuwebe anyos na dalaga.

“Iyon ba talaga ang rason o dahil alam mong hindi ka papayagan nina Tita Mitz na makipag-date d’yan kay Arnel nang hindi ako kasama?”

Bigla ang panunulis ng nguso ni Brittany sa panunupla niya. Sa edad nito na dalawampu at dalawa ay tila masyado pa itong immature. Bratty madalas at kung ano ang maisipang gawin ay ayaw ng kinokontra. Palibhasa nahirati itong ang bawat maibigan ay sinusunod ng mga magulang. Solong anak kasi ito. At itinuturing na suwerte ng kanyang mga tiyuhin ang pagsisilang dito dahil magme-menopause na si Tita Mitz nang ipagbuntis nito si Brittany.

“Ito naman kung magsalita parang isang mortal sin na ang pagsama mo sa akin dito,” may himig-pagtatampong sabi ni Brittany. “Suppose that I did it for my own selfish reason, bakit hindi mo na lang i-enjoy ang sitwasyon at samantalahin ang pagkakataong magkaroon ka man lang ng social life.”

“Social life? Kung ang ideya mo ng pakikipagsosyalan ay ang pagtiisan ko ang presence ng lalaking rockstar na pinaglipasan ng panahon at may mga kamay na daig pa ang galamay ng isang octopus-pasensya na, pinsan pero hindi mo ako mapipilit mag-enjoy.”

“You’re such a prude.”

“Palalampasin ko ‘yang sinabi mo.”

“Well, forgive me for being frank, but you should know that you are not exactly a beauty queen material para hangaring magkaroon ng isang makisig na prince charming. Pasalamat ka pa nga at napapayag ni Arnel na sumama ‘yang si Dick para sa isang double date.”

Ang maanghang na salitang gustong isagot ni Anja sa pinsan ay kaagad na bumara sa kanyang lalamunan. Nagkaroon din siya ng pagkakataong isipin muna ang bibitiwang mga salita. Dahil kung hindi niya kokontrolin ang sarili ay baka makapagsalita siya ng lampas sa kanyang limitasyon. Na natitiyak niyang makakarating sa kanyang Tita Mitz. At alam naman niya kung gaano katalas ang dila ng tiyahin. Na kahit alam nito kung gaano kasutil ang anak ay ito pa rin ang kinakampihan.

Pitong taon ang tanda niya kay Brittany. Ang Papa nito na si Tito Ben ay malayong pinsan ng kanyang ama. Nang masawi sa isang sakuna ang mga magulang niya ay naiwan siya sa pangangalaga ng mga ito. Mabait sa kanya si Tito Ben. Parang anak na nga rin ang turing nito sa kanya. Pero ibang kaso ang mag-inang Mitz at Brittany. Para kay Tita Mitz ay isa lamang siya sa mga all-around maids ng mga ito. Habang sa pinsan naman niyang si Brittany ay isa siyang dakilang PA o personal alalay.

Matagal na siyang nagpapahiwatig na aalis sa poder ng mga ito. Pero sa tuwing tatangkain niyang magpaalam ay minamasama ni Tita Mitz. Napakawalang utang na loob niya raw kung pagkatapos ng ginawang pagpapalaki ng mga ito sa kanya ay basta na lamang siyang aalis.

“Excuse me. Pupunta lang ako sa restroom,” pasintabi niya sa pinsan bago pa siya makagawa ng bagay na pagsisisihan niya sa dakong huli.

“You know what? I think it’s about time that you give up your virginity.”

Ang balak niyang pagtayo ay biglang naudlot dahil sa sinabi ni Brittany.

“Pagdating sa bagay na ‘yan ay wala ka na sigurong karapatang panghimasukan ang desisyon ko, Brittany,” mariing sabi niya.

“Hmn…not if I can help it,” wika nitong may imbing ngiti sa mga labi.

Kung anuman ang ibig nitong sabihin doon ay wala na siyang pakialam. Nagtungo na siya sa restroom at iniwan itong nag-iisa sa kanilang mesa. Nakasalubong pa niya ang magkaibigang Arnel at Dick na ang pasintabi kanina ay may kakausapin lamang na tao sa labas habang hinihintay ang kanilang order. Nilampasan niya lamang ang mga ito na parang walang nakita bagaman tinangka siyang harangin ni Dick upang kausapin.

“Ang suplada talaga ng babaing ‘yon,” narinig pa niyang reklamo nito kay Arnel.

Kung anuman ang itinugon doon ng kasama nito ay hindi na niya narinig.

~0~

“SIGURADO ka ba, Brit sa gagawin natin?” ani Arnel sa kasintahang si Brittany.

“I suggested it, remember?”

“Naniniguro lang naman si Nel at baka mamaya niyan ay bigla kang mag-back out at masira ang ating mga plano,” wika naman ni Dick.

“Don’t worry. Isang pabor pa nga para sa pinsan ko ang gagawin natin, eh. It’s about time that someone popped her cherry para naman mabawasan ang pagsasanta-santahan niya sa paningin ng tatay ko.”

“I never had a virgin before.”

“Then consider this your lucky night, Dick. And please, make it worth her while since she’s been saving her hymen like a freakin’ trophy.”

“You are so wicked, Brit. I wouldn’t dream of crossing you.”

Napangisi lang ang babae sa sinabi ni Dick.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply