A M A

1

A M A
Ni:Gemvilla

Ama, salamat sa buhay na kay ganda,
BAtid kong kami ay mahal mo talaga.
KAy bigat ng mga pasanin, ito ay nakakaya mong dalhin.
DAhil ikaw ay katuwang namin.

Elemento ng hangin na kay sarap damhin,
GAbundok na suliranin kaya niya ring tangayin,
HAnggang sa ito ay tuluyang mawala sa aming paningin,
Ihip nito’y tinatangay lahat ng alalahanin.

LAlarawan ka ng isang amang dakila,
MAhal naming Maylikha, Ikaw ay hindi pabaya.
NAraramdaman namin, Ikaw ay laging nag-aadya;
NGayon at magpakailaman sa Iyo kami ay tiwala.

O, Ama, ikaw ay aming sinasamba at pinapahalagahan,
PAgmamahal Mo sa amin ay walang katapusan,
RAmdam na ramdam namin ang Iyong pag-aalagang Ikaw lang ang may alam.
SA kalinga Mo, ang magulong isipan ay kumakalma.

TAhanan namin ang Iyong kandungang payapa,
Uuwi kami sa Iyong mapagmahal na kalinga,
WAla nang ibang makapagbibigay ng pag-aaruga na sa Iyo lamang namin matatagpuan.
YAman namin ang Iyong pagmamahal at amin nga itong payayabungin.

Tags:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply