Isang Taon Na

1

Isang Taon Na
Ni: Gemvilla

Isang taon na pala nang ikaw ay lumisan.
Isang taon na pala mula ng ikaw ay namalaam.
Isang taon na mula ng kami’y iniwan.
Isang taon na mula ng ikaw ay naglakbay patungo sa buhay na walang hanggan.

Isang taon nang ikaw ay nawala,
ngunit hanggang ngayon puso ko ay lumuluha,
Masakit pa rin ang iyong pagkawala,
Luha ko’y sadyang dumadaloy kapag ikaw ay aking naaalala.

Lolo, maaari bang ikaw ay bumalik muna?
Sa pagpanaw mo ako’y hindi pa tuluyang handa.
Isang taon ka nang nawala,
Ngunit ang sakit ay para pa ring sariwa.

Lolo, maaari bang sa pag-uwi ko’y nariyan ka pa?
Sa kubong lagi mong pahingahan;
Nagpapahangin sa init na dala ng katanghalian,
Nakatunghay sa mga taong dumaraan.

Hiling ko na masakit na panaginip lamang ito,
At sa paggising ko ang matamis mong ngiti ay aking masisilayan,
Mga mata mong nawawala kapag ikaw ay tumatawa,
Matang singkit na sa amin ay iyong ipinamana.

Lolo, ako ay humihingi sa iyo ng pasensiya,
Sapagkat sa huling sandali boses mo ay hindi ko narinig,
Sa huling sandali ako ay hindi na nakapagpaalam pa.
Lolo, ang pagkawala mo sa ‘min ay masakit na alaala pero ikaw ay mananatili sa puso ko kailanman.

Alam kong huli na, ngunit nais ko pa ring sabihing;
salamat sa ilang taon na iyong pag-aaruga sa akin,
Maraming salamat sa mga pangaral mo na tunay na tumatak sa aking kaibuturan.
Mga payo mo ay habangbuhay kong dala-dala.

Salamat sa mga taóng ika’y aming nakasama.
Mga halakhak mong, sa aming puso ay parang musika,
Musikang masarap pakinggan at nakapanghahalina.
Lolo, mahal na mahal kita, ngunit batid kong ito ay hindi mo na maririnig pa.

Alam kong ikaw sa langit ay masaya na,
Sa piling ni Ama, ikaw ay payapa na.
Paalam, mga luha ko’y pipigilan ko na,
Sa puso ko’y habang-buhay ikaw ay nakatatak na.

Tags:

1 Comment
  1. Gem Villa Junior Pilot – Level 2
    Digital World Pioneer MemberDW Community Superstar
    1 224.00
    November 15, 2018 at 1:19 am

    😢

Leave a reply