Sinag ng Pagbangon

1

Sinag ng Pagbangon
Ni: RLWriters

Mata ko’y nakapiring, bibig ko’y may busal.
Saan ko mahahanap ang pag-asa sa kadiliman?
Ungol ng paghihinagpis ang tangi kong saklolo.
Saan ko maririnig ang sigaw ng kalayaan?

Liwanag ng pag-asa ikaw ay nasaan?
Nasaan na ang iyong sinambit na pangako?
Tutuparin pa ba? o mapapako na lamang?
Ayaw mo na? Sige papalayain na kita

Nagliliyab ang pag-asa, kahit natutupok ka na.
Hinanap ko ang liwanag sa madilim kong buhay.
Sa aking paghahanap, ikaw ang nasumpungang liwanag.
Binigyan mo ng ilaw ang pusong nalulumbay.

1 Comment
  1. Gem Villa Junior Pilot – Level 2
    Digital World Pioneer MemberDW Community Superstar
    1 224.00
    November 15, 2018 at 1:20 am

    Haizt

Leave a reply