Sinag ng Pagbangon

0

Sinag ng Pagbangon
Ni: RLWriters

Mata ko’y nakapiring, bibig ko’y may busal.
Saan ko mahahanap ang pag-asa sa kadiliman?
Ungol ng paghihinagpis ang tangi kong saklolo.
Saan ko maririnig ang sigaw ng kalayaan?

Liwanag ng pag-asa ikaw ay nasaan?
Nasaan na ang iyong sinambit na pangako?
Tutuparin pa ba? o mapapako na lamang?
Ayaw mo na? Sige papalayain na kita

Nagliliyab ang pag-asa, kahit natutupok ka na.
Hinanap ko ang liwanag sa madilim kong buhay.
Sa aking paghahanap, ikaw ang nasumpungang liwanag.
Binigyan mo ng ilaw ang pusong nalulumbay.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply