My Vengeful Heart – Chapter 6

0

Chapter 6

“Bakit imbis na ikaw ay madalas na si Calyx ang kasama ni Kath?” ani Athena kay Marco, nakain silang dalawa sa isang fine dining restaurant.

Nasa Dubai si Kathleen para sa pagpapagawa ng gown. Nagdahilan siya sa lalaki na may sports car siya na ipapamaintenance, pero wala siyang kilalang mapagkakatiwalaang shop, kaya dito siya magpapatulong para tanungin kung sino sa mga kaibigan nito ang pwede niyang pagkatiwalaang humawak sa sports car niya.

“Marami lang trabaho sa opisina.”

“Gano’n ba? Kung ganoon ay nakakaabala pala ako,” pinaglungkot ni Athena ang kanyang mukha.

“Hindi ka nakakaabala. Ang totoo nga, gusto kitang makita at makasama. Hindi ko lang alam kung paano. Kaya ang saya ko nang sabihin ng sekretarya ko na tumawag ka.”

“Kung sumasama ka sa ocular at mga meetings namin ni Kathleen, eh di lagi sana tayong nagkikita.”

“Ang totoo, parang hindi ko na gustong magplano, may iba na akong babaeng nagugustuhan.”

“Ganoon ba?” ani Athena, “Baka cold feet lang yan. Madalas sa mga lalaki na kapag malapit na nang ikasal, nakakaramdam ng pagdududa.”

“Hindi ganoon, parang gusto ko nang umurong sa kasal.”

Gusto niyang akitin si Marco, at sa nangyayari, nagtagumpay na siya. Pero masyado pang maaga. Masisira ang plano ni Athena kung ngayon pa lang ay uurong na kaagad si Marco. Kailangan niyang prumeno sa pang-aakit dito.

“Paano mo na siguro na seryoso ka sa babaeng sinasabi mo?”

“Seryoso ako, Yna. Seryosong-seryoso.”

“Kung ako sa iyo, kilalanin mo muna siyang mabuti, bago mo sabihin ‘yan.”

“Pero, Athena…,”

Pinigilan na niya si Marco sa kung ano pa ang sasabihin nito, “Baka cold feet lang ‘yan, Marco.”

“Parang hindi ganoon. Mas gusto ko na ang babaeng nakilala ko ngayon.”

She better divert his attention. Alam niyang siya ang tinitukoy nito, halatang-halata sa mukha ni Marco. Pero hindi pa ito ang tamang panahon para umurong sa kasal ang binata.

“Marco, give it a couple of months. Sa dami ng nakasalamuha kong groom, madalas ganyan talaga. Take a break. Mamasyal kayo ni Kath. Yung kayong dalawa lang. Try to bring back the emotions you had before. At pagkatapos ng dalawa, tatlong buwan at sigurado kang hindi mo na talaga mahal si Kath, saka ka makipaghiwalay. Pero sa ngayon kailangang pag-isipan mong mabuti ‘yan.”

“Sigurado na ako, Athena.”

“Para mas makasigurado ka, gawin mo ang sinasabi ko. Isa pa, isipin mo ang mararamdaman ng babaeng liligawan mo pagkatapos mong makipaghiwalay kay Kath. Paano kung parehas kami nang maisip na baka cold feet lang yan. Baka imbis na maniwala s’ya na seryoso ka, magduda lang siya sa intensyon mo.”

“Anong ibig mong sabihin?”

“Niyaya mong magpapkasal si Kath, ibig sabihin minahal mo siya. Tapos kung kailan kayo magpapakasal, bigla-bigla aayaw ka? Baka isipin noon natatakot ka lang sa responsibilidad, baka mawalan pa siya ng tiwala sa iyo. Pero kung maipapakita mo sa kanya na talagang sinubukan mo pang isalba ang relasyon n’yo ni Kath, at gumawa ka nang paraan para masiguradong hindi ka nabibigla lang at sigurado ka na hindi mo na talaga mahal si Kath, mawawala ang pagdududa n’ya.”

Matagal silang nagtitigan ni Marco. Athena actually wanted to roll her eyes, but she bit her tongue. She better play the confused possible next girlfriend card, or else, her plans will go to waste.

“I guess you are right.”

Nakahinga nang maluwag si Athena. She better hold her reigns. Iiwasan muna niya ang lalaki, pero hindi sobra na malilimutan siya nito. But for now, she better haul herself off the seat and leave. Baka kung ano na naman ang maisip ng lalaking ito.

“Anyway, malalim na ang gabi, kailangan ko nang umuwi. May early morning meeting ako sa isang posibleng kliyente.”

“Ihahatid na kita.”

Nginitian niya ito at tinapik ang kamay na nakapatong sa lamesa.

“Hindi na, salamat. Kaya ko na ang sarili ko,” sabay na silang tumayo at lumabas sa restaurant.

“Sa sabado ko dadalhin ang sasakyan sa casa ng kaibigan mo,” aniya rito ng nasa parking area na sila. Kitang-kita niya ang pag-asam sa mga mata ni Marco habang nakatingin sa sports car niya.

Iiwasan muna niya ang lalaki, pero hindi ibig sabihin na hindi niya ito patatakamin, “Kung gusto mo, isang linggo muna sa iyo ito.”

“Ipagkakatiwala mo sa akin ang kotse mo?”

“Bakit hindi, kotse lang ‘yan, may tiwala naman ako sa’yo. Alam kong iingatan mo ang kotse ko, katulad nang pag-iingat na gagawin mo sa akin, di ba?”

“Oo naman,” humakbang itong palapit sa kanya, yumuko si Athena sa relo at binuksan ang pinto kotse at sukamay roon.

“I really should get going. Magkita na lang tayo sa shop ng kaibigan mo sa sabado, tapos sa’yo ko na iiwan ang susi ng kotse ko,” aniya. Bumusina muna siya bago iniwan ang lalaki sa car park.

Walang pakialam si Athena kahit na sports car pa ang kotseng ipagkakatiwala niya kay Marco. Besides, sigurado namang hindi magagalit ang taong nagbigay noon sa kanya.

Umpisa pa lang ay alam na nito ang plano niya. Hindi man nito gusto ang ginagawa niya, hindi naman siya pinipigilan nito. The old man is smart enough to know that he cannot do anything or talk her out of her plan.

Napabuntong-hiniga si Athena. Matagal na rin nang huli niyang nakita ang taong nagbigay sa kanya nang kakataong maisakatuparan ang plano. Nakakaligtaan na rin niya ang tungkulin niya rito. Pero alam niyang nauunawaan siya nito.

Tanda pa niya nang una silang nagkita ni Timothy McGregor. She instantly felt the connection. He fondly call her bittersweet baby, her smart retort was he is a dirty old man. Later on, he dropped the bitter and baby, he started calling her Sweetie, and Athena’s term of endearment to him becomes Old Man.

Malalim na ang gabi, bukas na lang niya ito tatawagan. Sa ngayon, magcecelebrate siyang muli.

“PERO kapag nakilala mo na ang babaeng mamahalin mo nang tapat, mawawalan ka na nang interes sa iba,” ani Tyron, isa sa mga kaibigan ni Calyx. Kaarawan ni Wilson noong isang araw at ngayon sila at nagkayayaang magkakaibigan na magkita-kita.

Nasa bar sila kung saan niya sinundo si Kathleen. Sinabi niya sa mga kaibigan na maganda ang lugar, hindi crowded. Biniro niya ang dalawa na kaya doon niya isinama ang mga ito ay para malayo sa tukso, parehas nang pamilyado ang dalawa. Pero ang talagang dahilan, umaasa si Calyx na makita roon si Yna.

“Couldn’t agree more,” ani Wilson. “At dahil d’yan, ito na ang huling bote ko, uuwi na ako.”

“Maaga pa, aalis ka na kaagad?” ani Calyx, tumingin sa kaibigan.

“Alas-nwebe na, pare. Sa isang responsableng pamilyadong lalaki, kung inuman lang ang dahilan, late na oras na ito. Sigurado ngang hindi ko na aabutang gising ang anak ko,” ani Wilson.

“Yeah, uuwi na rin ako, tiyak tulog na rin ang mga anak ko,” ani Tyron.

“Iiwanan n’yo akong mag-isa rito?”

“Pwede namang hindi ka mag-isa. Kanina pa tayo nililingon ng mga babaeng iyon. Hindi lang namin pinapansin ni Wilson. Pero pagkakataon mo nang makatagpo ng babae. Malay mo, isa sa kanila ang pakakasalan mo pagdating nang panahon.”

“Oo nga, pare. Baka narito lang sa loob ng bar ang hinahanap mo. Kung titignan mo, hindi naman mga hippie ang narito, mga mukhang propesyunal na naghahanap lang ng paglalabasan ng stress sa trabaho.”

“Yeah, you were right, narito nga sa bar na ito ang babaeng hinahanap ko,” nakasunod ang tingin niya kay Yna, mula pagpasok nito sa pinto, hanggang sa pag-upo sa stool sa harap ng bar counter.

“Maganda, pare. Lapitan mo na, bago pa malapitan ng iba,” ani Tyron, pero hindi na kailangang sabihin iyon ng kaibigan, dahil iyon naman talaga ang gagawin niya.

“You know her?” tanong ni Wilson.

“Not that well,” kauupo pa lang ni Yna ay may lalaking lumapit na kaagad sa dalaga. Ngumiti si Calyx, alam niyang hindi iyon uubra sa supladang dalaga.

“Should I go get her name for you?” ani Wilson.

“No need, I already know her name.”

“Oh, eh di kilala mo nga..” ani Tyron.

“Hindi ko pa siya gano’n kilala, kikilalanin ko pa lang,” at katulad ng inaasahan niya, maya-maya lang ay lumayo na rin ang lalaking lumapit sa dalaga. Ang alak na ipinatong ng waiter sa harapan nito ay ininom kaagad. “Excuse me, mga pare. Hindi ko na kayo ihahatid, malalaki na kayo, kaya n’yo nang umuwi,” aniya. Hindi inantay ang sasabihin nang mga ito, tumayo na kaagad at lumapit kay Yna.

“Pale pilsen, one bottle please,” aniya, inokupa ang bangkong katabi ni Yna. Ipinihit niya ang stool at tinitigan ang dalaga, “Hi Athena.”

Sinulyapan siya nito pero nagbawi kaagad ng tingin. Pero kahit saglit lang nagtama ang mga mata nila ay nakita na niya ang halo-halong emosyon sa mga mata nito.

Calyx know his nearness alone did that. And it excites him. He is now sure that he affected her the way she affected him. But knowing how hard headed this Goddess of War is, she will not admit it, not even to herself. If is up to him to make her see that, to make her surrender to her heart’s desire. And he knows just a trick.

PAGPASOK pa lang sa bar ay naramdaman na niyang may mga matang nag-oobserba sa kanya. Pinigilan ni Athena ang lumingon at hanapin kung sino iyon, pero sa paraan ng pagtibok ng puso niya ay nagkaideya na siyang si Calyx iyon. Kung paano niya nalaman iyon at kung bakit nagkaroon siya kaagad ng ganoong koneksyon sa binata ay ayaw nang isipin pa ni Athena.

Narito na rin lang siya ay iinom siya kahit isang baso lang, tapos noon ay aalis na rin kaagad. Pero bago pa lang siya patayo sa bangko ay nakalapit na kaagad ang lalaking hindi man niya nakita, ramdam naman kaagad niya ang presensya.

His voice is enough to make her shiver. She closed her eyes to clear her mind and to steady her breathing. Pero nang pumihit ang stool na inuupuan nito paharap sa kanya, ay lalong nagwala ang kanyang puso.

Athena is not ready for this. She is not ready for him. She made a grave mistake when she let him see the real her when they are in this very same bar. She better run fast and hide. Athena finally admits that Calyx now held a power over her. He can make her loose control, even by just looking straight in her eyes. And she is afraid what would happen if he touched her.

She better move before that happens.

Nag-iwan siya ng pera sa counter bago tuluyang tumayo.

“Afraid of me, Athena,” ani Calyx, na nakapagpatigil sa kanya.

“Why would I?”

“Let me guess. You are afraid, because I am starting to solve your puzzle?”

Naningkit ang mga mata ni Athena, pero iniwasan niyang tumingin sa lalaki, dahil alam niyang oras na magtama ang mga mata nila ay mahuhulog na naman siya sa hipnotismong taglay ng binata.

“Cat got your tounge, Yna? I told you, I can easily read you, and right now, you are afraid. Very afraid of me.”

Alam ni Athena na sinisubok siya ng binata. At oras na mahalata nito na apektado siya ay sasamantalahin iyon ng binata. Athena made her face blank, before she stared straight to Calyx eyes.

Ngumiti si Calyx. Kung siya ay pinigilan ang pagreshistro ng kahit anong emosyon sa mukha, si Calyx naman ay ipinakitang masaya, pero sa mga mata ay naroon pa rin ang paghamon sa kanya.

“So, how’s the plan going?”

“What plan?”

“To hurt my cousin by seducing Marco. Iyon ang plano mo, di ba? Pero hindi ko maunawaan, kung gusto mo siyang saktan, bakit noong iiyak na siya at naglalabas ng sama ng loob tungkol kay Marco, imbis na sulsulan, pinayuhan mo pa siya na parang gusto mong matuloy ang kasal nila. Pagkakataon mo nang makitang nasasaktan si Kath noon. Pero dahil sa ginawa mo, imbis na maghiwalay, tuloy pa rin ang kasal nang dalawa. Iniisip ko pa kung bakit ganon ang ginawa mo, pero malalaman ko rin iyon, Yna.”

Pinigilan ni Athena ang pagsinghap. He really is observant. Kailangan niyang mag-ingat kapag naroon ang binata.

“Again, Calyx, for the fourth time, I don’t know what you’re talking about,” lumakad na siya palabas ng bar, ang panatilihing seryoso ang mukha ay nahihirapan na siya, maging ang puso niya ay nagwawala na.

This guy spells disaster. Ito talaga ang hadlang sa plano niya, kailangan niyang patatagin ang pader na itinayo niya sa palibot ng puso, kung hindi ay baka matulad siya ina, nagmahal, at oras na malaman ni Calyx ang totoong pagkatao niya, nasisigurado niyang masasaktan siya at maiiwang nagdurusang mag-isa.

Sa dami ng lalaking magpaparamdam sa kaniya nito, bakit sa lalaking ito pa? Isang malaking komplikasyon ito sa kanyang mga plano.

“Alam mo ang sinasabi ko, Yna. At sa ikaapat na pagkakataon, uulitin ko, kung hindi ka mabasa ng iba, ako, kakayang-kaya kong basahin ang emosyon sa mga mata mo. Hindi ko pa alam ang buong plano mo, pero malapit ko nang malaman ang sirketo mo.”

Nakalabas na siya sa bar, naglalakad na palapit sa sports car. Kinabahan si Athena, rinig niya ang kaseryosohan ng lalaki na bawat salitang sinabi.

“Hindi kita bibigyan ang pagkakataong makalapit at alamin ang sikretong sinasabi mo.”

“Ows? Eto na ako ngayon sa harapan mo, malapit na malapit sa iyo. At hindi ako papayag na patuloy kang lumayo. Hindi ako titigil hangga’t hindi ko natutuklasan ang itinatago mo,” humarap sa kanya ang lalaki, yumuko at may kakaibang kislap ang mga mata.

“Wala kang matutuklasang kahit ano,” itinaas niyan ang mukha. Natatakot siya, oo, pero hindi niya iyon aaminin sa binata.

“Sigurado ka?” muli nitong ibinaba ang mukha palapit sa kanya. Nakatitig sa kanyang mga mata.

Athena is amazed how his nearness can cause so much conflicting emotions on her. She wanted to push him away, afraid that he is starting to really see through her. But at the same time, she wanted to bare her soul and let him in.

And right now, baring her soul and letting him in seems to win. Calyx nearness makes her dizzy. Athena cannot reign her emotions. Her heart racing, her skin tingling, her lips trembling. Calyx is not touching her but his body seems to pull her to him.

“Oo, sigurado,” ani Athena. She breath heavily, she’s starting to drown on the deep pool of his eyes.

“May matutuklasan akong bago, sigurado rin ako,” anito, lalong ibinaba ang mukha palapit sa kanya.

His lips are just a breath away from hers. Athena cannot hear anything else, other that the past beating of her heart. The space between their lips is not enough, she can still feel the electricity in between their barely touching body.

His eyes move downward, from her eyes down to her lips.

“You are an enigma, and I better start answering the million questions in my mind by doing this,” ani Calyx, tuluyan nitong sinakop ang kanyang mga labi.

Yna jolted the moment his lip touched hers. He nipped her lower lip then teased the seam of her lips, probing, urging her to open them and accept his kisses.

“I got to have more of these, your lips taste so sweet, I bet your mouth would taste like honey,” Calyx murmured before kissing her again. And this time, Yna opened her mouth. Yna felt Calyx smiled againts her lips before kissing her fully. His hand now holding her chin, angling her face for better access. Yna tiptoed, her hands now on his shoulders for balance. Clayx put her hands around his nape before embracing her, carrying her off the pavement, she felt her bottom softly laden on a cold, smooth surface.

Yna’s gasped of surprise did not even make it past her lips. Calyx kisses turn soft and Yna timidly imitated how his lips move againts her.

Isang baso lang ang nainom ni Yna pero parang isang bote ang naubos niya. She felt light headed, she cannot focus on what is reality and what is not. And the tingling sensation that is flowing through out her body is not helping. His kisses, his embrace, his hard body pressed on her is enough to make her senseless and crave for more. His lips become agressive, which Yna imitated again.

Narinig ni Yna ang pagbusina ng isang kotse pero wala siyang pakialam, lalo niyang idinikit ang katawan sa binata. Lalo niyang hinigpitan ang pagkakakapit sa batok nito.

“Get a room, pare,” sigaw ng sakay ng kotse, muling bumusina.

“Get lost!” ganting sigaw ni Calyx.

“Ang bilis mo talaga, kanina sabi mo hindi mo pa masyadong kilala, ngayong hinahalikan mo na,” anang driver ng sasakyan.

Pakiramdam ni Yna ay binuhusan siya nang malamig na tubig, pero ramdam naman niya na ang mukha niya ay nag-iinit. Dali-dali siyang bumaba sa hood ng kotse niya, at sumasakay kaagad roon.

“Yna, sandali,” ani Calyx, nakaharang pa rin sa harapan ng kotse.

Binuhay niya ng makina ng sports car at sinenyasan si Calyx na umalis sa harapan, ngunit hindi man lang tuminag ang binata.

Ibinaba ni Athena ang bintana, “Out of my way!”

“No way!” ganting sigaw nito.

She closes the car window and rev up the engine. Pinindot din niya ang busina, sinenyasan nitong muli na lumayo, ngunit hindi tumitinag si Calyx sa unahan ng kotse.

Lumingon si Yna sa likod. Open car park iyon, at masuwerte siyang walang sasakyan sa katapat na parking space. Kung hindi siya pwedeng umabante, aatras na lang siya. Mapait na ngumiti si Yna, ngunit bago siya umatras ay tumingin muna siya sa binata.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply