Sleight of magic

0

Sleight of Magic

 

Harper is not your ordinary girl.

Simula pagkabata ay ang tiyahin niya lang ang kanyang itinuturing na magulang. Ito lamang ang tanging tao na nakasama niya sa kanyang kinagisnang buhay. Ito lamang ang nag-alaga at nag-agura sa kanya simula noon.

 

Literal na hindi pa siya nakakaapak sa sibilisasyon at lugar kung saan maraming tao ang naninirahan. Wala pa siyang nakilalang ibang tao maliban sa kanyang tiyahin.

She’s craving for reality and she want’s freedom!

Kaya naman isang araw nakahanap siya ng isang kakaibang libro na naging susi para makapunta siya sa ibang lugar at makalabas siya sa islang kanyang kinalakihan. Paano nga ba niya patutunguhan ang mga taong bago niya lang nakita at ang mga bagay na ngayon niya lang naranasan?

Ano nga ba ang papel niya sa mundo at ang dala niya para sa lahat?
Maituturing ba siyang sumpa o swerte?
Dito nga ba siya nababagay sa reyalidad o ang maging mapag-isa na lang sa islang iyon habang buhay?

 

At bakit lahat ay gusto siyang patayin?

 

Fantasy by Justshamm

Editing
Date started: November 09,2017

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply