Tag: Contemporary Romance
Temporary Bliss

Temporary Bliss

Hi guys! This is me Nightxshade. I've written this one-shot story in my other account and I have this crazy idea to post it and know your opinion about it. Please guys read this, ...

READ MORE +
2
The Billionaire’s Accidental Wife

The Billionaire’s Accidental Wife

Rated SPG-18 Isang aksidenteng pagtatagpo. Isang aksidenteng pagkakataon. Isang mainit na gabi.

READ MORE +
5
Right Here Waiting

Right Here Waiting

"I waited for you, for three long years, Yanza. Dito, dito mismo sa lugar na ito kung saan mo ako tinalikuran noon. May ideya ka ba kung gaano kasakit at kahirap ang panoorin ka ...

READ MORE +
0
A Bride At Last

A Bride At Last

” I should’ve stopped loving you since that night and I really thought I had. But I’ve never really succeeded on forgetting you at all. I’ve only fooled myself. “

READ MORE +
2
Tattooed in My Heart [Chapter 10]

Tattooed in My Heart [Chapter 10]

“Hon, kanina pa kita hinihintay. Nasaan ka na ba?” tanong pa ni Sud sa nobya sa cellphone. Ewan ba niya kung saan nagpunta ito at wala itong sinabi. She was supposed to be in the ...

READ MORE +
0
Tattooed in My Heart [Chapter 9]

Tattooed in My Heart [Chapter 9]

“Mukhang may hindi sinabi sa ‘kin si Sud,” ang sabi pa niya kay Jasmine kinabukasan. “Tulad ng?” tanong naman nito habang may sinusulat sa log book. “Hindi ko alam,” ang ...

READ MORE +
0
Tattooed in My Heart [Chapter 8]

Tattooed in My Heart [Chapter 8]

“Ano ‘to?” tanong pa niya paukol sa right shoulder tattoo nito habang nakahiga sila sa kama nang nakahubad pa rin. Nakatukod ang siko niya sa kama habang nakaharap sa nakahigang ...

READ MORE +
0
Tattooed in My Heart [Chapter 7]

Tattooed in My Heart [Chapter 7]

Natigilan siya at saka marahan niyang inilapag ang portfolio sa kinalalagyan nito. Napatingin siya sa lalake. Napahugot siya ng malalim na hininga habang hinahawakan nito ang mga ...

READ MORE +
0
Tattooed in My Heart [Chapter 6]

Tattooed in My Heart [Chapter 6]

Nagtungo sila sa isang pinakamalapit na bar and restaurant na gusto niya. At saka nag-order sila ng refreshments para sa hapong iyon. Tila ang bata ang ice breaker nilang dalawa ...

READ MORE +
0
Tattooed in My Heart [Chapter 5]

Tattooed in My Heart [Chapter 5]

Naiiling pa si Sud nang maalala ang sinabi ni Mick sa kapatid ni Kallia. Palakad-lakad siya sa loob ng kanyang kwarto. “Gusto niya ang ate mo.” Napatingin siya sa kaibigan ...

READ MORE +
0