Tag: Rated 18+
The Billionaire’s Accidental Wife

The Billionaire’s Accidental Wife

Rated SPG-18 Isang aksidenteng pagtatagpo. Isang aksidenteng pagkakataon. Isang mainit na gabi.

READ MORE +
5
Hijo de Puta: Ciento bente-otso

Hijo de Puta: Ciento bente-otso

Ciento bente-otso Isang naka-wheel chair na foreigner ang ipinasok ni Howard sa kuwarto. Biglang gumulong sa dibdib ko ang takot, hindi dahil sa maaaring gawin niyon sa akin, ...

READ MORE +
1
Hijo de Puta: Ciento bente-siyete

Hijo de Puta: Ciento bente-siyete

Ciento bente-siyete Haplos ng kamay sa aking pisngi ang nagpadilat sa akin. “Val?” Nagulat ako nang makita ko siya sa aking harapan, ngunit mas na nagulantang ako nang ...

READ MORE +
0
Hijo de Puta: Ciento bente-sais

Hijo de Puta: Ciento bente-sais

Ciento bente-sais Hindi na namin narinig ang boses ni Val. Ang hula ko ay pumasok na siya sa kanyang kotse upang umalis na. “Kung masusundan lang sana natin siya,” bulong ko ...

READ MORE +
0
Hijo de Puta: Ciento bente-singko

Hijo de Puta: Ciento bente-singko

Ciento bente-singko Hindi ako nagsisisi kung bakit nangyari sa akin ang mga ito. Dapat pa nga akong magpasalamat dahil mas napalapit ako kay Lianne. Pinagsawa ko ang aking ...

READ MORE +
0
Hijo de Puta: Ciento bente-kuwatro

Hijo de Puta: Ciento bente-kuwatro

Ciento bente-kuwatro Naiinip ako sa puting kuwartong iyon. Kay tagal ng oras at napakatahimik doon. Gusto ko nang lumabas. Naisipan kong i-text si Lianne at kumustahin kung ...

READ MORE +
0
Hijo de Puta: Ciento bente-tres

Hijo de Puta: Ciento bente-tres

Ciento bente-tres Nagpaalam na si Lianne dahil papasok na raw siya. Agad ko siyang na-miss, kahit alam kong babalik siya. Pero, ang maganda, nakadama ako ng pag-asa. Tila ...

READ MORE +
0
Hijo de Puta: Ciento bente-dos

Hijo de Puta: Ciento bente-dos

Ciento bente-dos Ayaw ko nang maglihim kay Lianne, kaya ipinagtapat ko na kung sino ang may gawa niyon sa akin. "N-naging customer siya ng katrabaho kong si Jake... Nang minsan ...

READ MORE +
0
Hijo de Puta: Ciento bente-uno

Hijo de Puta: Ciento bente-uno

  Ciento bente-uno "Salamat pa rin sa pagdalaw mo, Lianne!" Idinantay ko ang nanghihina kong palad sa kamay niya. Nabawi ko na ang lungkot ko. Pilit ko na lang ikinubli ...

READ MORE +
0
Hijo de Puta: Ciento bente

Hijo de Puta: Ciento bente

Ciento bente Nasa puting kuwarto na ako nang mamulat ako. Dalawa na ang benda ko-- sa tagiliran at sa braso. Hindi pala panaginip ang nangyari sa akin, sa kamay ni Val. Isa ...

READ MORE +
0