Tag: SPG
The Billionaire’s Accidental Wife

The Billionaire’s Accidental Wife

Rated SPG-18 Isang aksidenteng pagtatagpo. Isang aksidenteng pagkakataon. Isang mainit na gabi.

READ MORE +
5
Speedy Encounter

Speedy Encounter

Vanessa is pulled over for speeding by two cops. They'll let her off as long as she agrees to spend an evening with them.

READ MORE +
0
My Wild Flower Girlfriend

My Wild Flower Girlfriend

Kilala si Jazzie Mendoza bilang isang mahilig magkama ng babae at parang damit kung magpalit ito ng babaeng ikinakama tuwing gabi.

READ MORE +
2
I Found Love at 32 (Chapter 2: William)

I Found Love at 32 (Chapter 2: William)

I still see myself settling down with the woman I would be both sexually and emotionally attracted with. I just don't know if that would even happen.

READ MORE +
0
Mysterious Admirer

Mysterious Admirer

Ethan is the billionaire neighbor of hers. Cara never sees him since he's always traveling to mysterious meetings in Panama. Every week he sends his maids to do the house work for ...

READ MORE +
0
Hijo de Puta: Ciento bente-otso

Hijo de Puta: Ciento bente-otso

Ciento bente-otso Isang naka-wheel chair na foreigner ang ipinasok ni Howard sa kuwarto. Biglang gumulong sa dibdib ko ang takot, hindi dahil sa maaaring gawin niyon sa akin, ...

READ MORE +
1
Hijo de Puta: Ciento bente-siyete

Hijo de Puta: Ciento bente-siyete

Ciento bente-siyete Haplos ng kamay sa aking pisngi ang nagpadilat sa akin. “Val?” Nagulat ako nang makita ko siya sa aking harapan, ngunit mas na nagulantang ako nang ...

READ MORE +
0
Hijo de Puta: Ciento bente-sais

Hijo de Puta: Ciento bente-sais

Ciento bente-sais Hindi na namin narinig ang boses ni Val. Ang hula ko ay pumasok na siya sa kanyang kotse upang umalis na. “Kung masusundan lang sana natin siya,” bulong ko ...

READ MORE +
0
Hijo de Puta: Ciento bente-singko

Hijo de Puta: Ciento bente-singko

Ciento bente-singko Hindi ako nagsisisi kung bakit nangyari sa akin ang mga ito. Dapat pa nga akong magpasalamat dahil mas napalapit ako kay Lianne. Pinagsawa ko ang aking ...

READ MORE +
0
Hijo de Puta: Ciento bente-kuwatro

Hijo de Puta: Ciento bente-kuwatro

Ciento bente-kuwatro Naiinip ako sa puting kuwartong iyon. Kay tagal ng oras at napakatahimik doon. Gusto ko nang lumabas. Naisipan kong i-text si Lianne at kumustahin kung ...

READ MORE +
0