Tag: SPG
The Billionaire’s Accidental Wife

The Billionaire’s Accidental Wife

Rated SPG-18 Isang aksidenteng pagtatagpo. Isang aksidenteng pagkakataon. Isang mainit na gabi.

READ MORE +
4
Speedy Encounter

Speedy Encounter

Vanessa is pulled over for speeding by two cops. They'll let her off as long as she agrees to spend an evening with them.

READ MORE +
0
Dela Camara: Enthrall (Ryon Dela Camara) – Kabanata 10

Dela Camara: Enthrall (Ryon Dela Camara) – Kabanata 10

♥ Kabanata 10 ♥   "Bumalik ka rito, Lilou!" Halos hindi na siya makahinga sa sobrang bilis tumakbo ng dalaga.   Totoo nga kayang may kinalaman ito sa ...

READ MORE +
2
Dela Camara: Enthrall (Ryon Dela Camara) – Kabanata 9

Dela Camara: Enthrall (Ryon Dela Camara) – Kabanata 9

♥ Kabanata 9 ♥   Dinala siya ng binata sa isang kubo na malayong-malayo sa mga mansion ng mga Dela Camara.   Wala ring ibang kubong makikita roon maliban sa ...

READ MORE +
1
Dela Camara: Enthrall (Ryon Dela Camara) – Kabanata 8

Dela Camara: Enthrall (Ryon Dela Camara) – Kabanata 8

♥ Kabanata 8 ♥   Lakad-takbo ang ginawa niya ng makalabas siya sa mansion. Hindi rin niya alam kung saan siya patungo. Nilalamon na ng kadiliman ang buong paligid niya. ...

READ MORE +
1
Dela Camara: Enthrall (Ryon Dela Camara) – Kabanata 7

Dela Camara: Enthrall (Ryon Dela Camara) – Kabanata 7

♥ Kabanata 7 ♥   Dali-daling umakyat muli sina Rashel at ang kuya Reed niya sa pangalawang palapag ng mansion. May naririnig silang ingay mula sa isang kwarto roon. Sa ...

READ MORE +
1
Dela Camara: Enthrall (Ryon Dela Camara) – Kabanata 6

Dela Camara: Enthrall (Ryon Dela Camara) – Kabanata 6

♥ Kabanata 6 ♥   Madaling nakababa ang binata sa kabayo nito. Habang siya ay nagmamadali namang umahon sa tubig.   "Dito muna kayo, Lucila." Narinig niyang ...

READ MORE +
1
Dela Camara: Enthrall (Ryon Dela Camara) – Kabanata 5

Dela Camara: Enthrall (Ryon Dela Camara) – Kabanata 5

♥ Kabanata 5 ♥   Tulad ng nakasanayan, maagang nagising si Ryon para pumunta sa tubuhan. Naroon din ang kalahati ng kanilang mga trabahante. Malawak na lupain ng tubo ...

READ MORE +
1
My Wild Flower Girlfriend

My Wild Flower Girlfriend

Kilala si Jazzie Mendoza bilang isang mahilig magkama ng babae at parang damit kung magpalit ito ng babaeng ikinakama tuwing gabi.

READ MORE +
2
Dela Camara: Enthrall (Ryon Dela Camara) – Kabanata 4

Dela Camara: Enthrall (Ryon Dela Camara) – Kabanata 4

♥ Kabanata 4 ♥   Sa halip na pumasok sa kwarto ni Rogue, bumaba siya muli sa sala. Inangat niya ang receiver saka tinawagan ang kuyang si Asher. Makalipas ang tatlong ...

READ MORE +
1